Menu
Logo

Janssen kapcsolattartás

Csatlakozzon ahhoz a több mint 10000 Közép-kelet Európai orvoshoz, aki hozzájárulását adta a virtuális kapcsolatfenntartáshoz!

A Janssen orvosi szakembereinek adatbázisa azoknak az egészségügyi szakembereknek (HCP) az adatbázisa, akik szeretnének kapcsolatba lépni a Janssennel, akik már együttműködnek vagy szeretnének együttműködni a Janssennel. Ahhoz, hogy regisztrálhasson a Janssen orvosi szakembereinek adatbázisába, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot. Azokat az egészségügyi szakembereket is kérjük az űrlap kitöltésére, akik már Janssen-partnerek, de szeretnék megváltoztatni a marketingkommunikációval kapcsolatos preferenciáikat, mivel kérésük teljesítéséhez a Janssennek ellenőrizni kell a személyazonosságukat és meg kell erősítenie, hogy egészségügyi szakemberek. Az űrlap kitöltése előtt olvassa el az alábbi Adatvédelmi tájékoztatónkat.

Jogos érdekeink alapján a személyes adatait az Önnel fennálló szakmai kapcsolat fenntartására használjuk fel, illetve - ha ehhez Ön is hozzájárul - arra, hogy információkat nyújtsunk Önnek az alábbi Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően. Az Ön személyes adatait statisztikai adatok összeállításához is felhasználhatjuk. Az Ön személyes adatait leányvállalatainkkal, szolgáltatóinkkal és egyéb harmadik felekkel osztjuk meg az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően. Az Ön személyes adatai az Ön országának határain kívülre is továbbításra kerülhetnek, beleértve az Egyesült Államokat is, ahol az Ön országában hatályos szabályoktól eltérő adatvédelmi szabályok létezhetnek.

  1. AdatgyűjtésJogos érdekeink alapján a Janssen-Cilag Kft. a személyes adatait összegyűjti az Önnel kialakított kapcsolat kezelése, illetve, ha Ön is hozzájárul, annak érdekében, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkkal, orvosi és tudományos adatokkal, valamint olyan helyi és/vagy nemzetközi orvosi eseményekkel kapcsolatos tudnivalókkal szolgáljunk, amelyeken Ön szeretne részt venni vagy előadni. Jogos érdekeink alapján az Ön személyes adatait továbbá statisztikai adatok összeállításához is szeretnénk felhasználni. Ezek általában az adatbázisainkban található adatokra, felmérésekre, az ügyfelek által kitöltött kérdőívekre és hasonló közlésekre alapulnak.
  2. Információk megosztása Az Ön személyes adatait továbbítjuk társvállalatainknak az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírt célokra. A társvállalatok jegyzéke a következő oldalon érhető el: http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (kattintson a 10K formanyomtatvány, 21. melléklet, „Benyújtott SEC dokumentumok” linkjére). A Janssen Cilag Kft. felel a közösen használt személyes adatok kezeléséért.
  3. Az Ön személyiségi jogai Önnek jogában áll az Önnel kapcsolatban gyűjtött személyes adathoz való hozzáférést, illetve azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, hordozását kérni, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Kéréseinek továbbításához vagy a marketing tájékoztatások küldésével kapcsolatos beleegyezésének visszavonásához forduljon hozzánk a következő elérhetőségeken:
  4. Határon átnyúló adattovábbítás Az Adatvédelmi Tájékoztatóban tárgyalt személyes adatok felhasználása és megosztása magában foglalhatja azok továbbítását az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli joghatóságokba (beleértve az Egyesült Államokat is), ahol az Ön országában hatályos szabályoktól eltérő adatvédelmi szabályok létezhetnek. Az Ön személyes adatainak védelme érdekében ezen esetekre megfelelő szerződéses és egyéb intézkedések kerültek bevezetésre. Néhány, az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli ország esetében az Európai Bizottság elismerte, hogy az EGT követelményeinek megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak (az említett országok jegyzéke a következő oldalon érhető el: adatvedelem-janssen@its.jnj.com
  5. Az adatok megőrzése Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg ez szükséges vagy megengedett szem előtt tartva azokat a célokat, amelyekre gyűjtötték őket. A tárolási időszak megállapításához használt kritériumok: (i) az az időszak, amíg kapcsolatban állunk Önnel, és szolgáltatásokat nyújtunk Önnek; (ii) van-e valamilyen erre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünk; illetve (iii) célszerű-e megőrizni őket szem előtt tartva jogi pozíciónkat (pl. az elévülés, a bírósági eljárások, a szabályozó hatóságok által végzett vizsgálatok tekintetében).
  6. Adatvédelmi tisztviselő Amennyiben kérdései vannak az adatvédelmi gyakorlatainkkal kapcsolatban (ideértve azt is, hogyan állapítjuk meg, hogy támaszkodhatunk-e jogos érdekeinkre, mint lehetséges jogalapra, az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban), forduljon az Ön országáért vagy régiójáért felelős adatvédelmi tisztviselőhöz a következő email-címen: emeaprivacy@its.jnj.com
  7. Panasz benyújtása Személyes adatainak kezelési módjával kapcsolatban az országa vagy régiója adatvédelmi hatóságánál panaszt nyújthat be. Magyarországon ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) https://www.naih.hu (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 1363 Budapest, Pf.: 9., +36 (1) 391 1400 ugyfelszolgalat@naih.hu)

CP-252147 Lezárás dátuma: 2021. augusztus