A cookie-fájlok használatának szabályai

Köszöntjük weboldalunkon!

A www.janssenmed.hu weboldal tulajdonosa a Janssen-Cilag Kft. (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.). Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassa a felhasználókat felhasználói információk cookie-k használatával történő gyűjtésére és egyéb információgyűjtési technológiákra vonatkozó szabályokról.

Az EU szabályozás alapján a cookie-k használatával történő információgyűjtésre vonatkozó hozzájárulás megszerzése kötelezettség

Az EU szabályozás alapján azok az entitások, amelyek a látogatóik számítógépén cookie-kat tárolnak, kötelesek érthető és átfogó tájékoztatást adni a felhasználóknak arról, hogy az adott weboldal miként használja a cookie-kat, továbbá be kell szerezniük a felhasználók „hozzájárulását” az ilyen tevékenységhez.

A fentieknek való megfelelés érdekében az alábbi lépéseket tettük:

•    meghatároztuk azokat a cookie-kat és egyéb felhasználói adatokat gyűjtő technológiákat, amelyeket a jelen weboldal használ, a felhasználás céljait, tárolásuk időtartamát és a forrásaikat (kizárólag a meglátogatott weboldal vagy harmadik felek is).
•    az (i) pontban felsorolt gyűjtött adatok típusai alapján felmértük, hogy a cookie-k használata a weboldalon milyen mértékben lehet ellentétes a felhasználóknak a felhasználók személyes adatai védelmével kapcsolatos elvárásaival.
•    „érthető és átfogó” tájékoztatást adtunk a cookie-król olyan mértékben, ami megfelel a szóban forgó cookie által a személyes adatok védelmére gyakorolt fenyegetés természetének.
•    meghatároztuk a felhasználóktól a cookie-k használatával kapcsolatos hozzájárulás megszerzésének megfelelő módját az ilyen fájlok céljától és attól függően, hogy milyen mértékben jelentenek fenyegetést a felhasználók személyes adatainak védelmére. A felhasználók hozzájárulásának megszerzésére irányuló kötelezettség a cookie-k bizonyos típusaira nem alkalmazandó; ilyen esetben a hozzájárulás kinyilvánítását nem kérjük.

A weboldal felhasználói a cookie-k használatára vonatkozó hozzájárulása megszerzésének módszerei

A cookie-k és egyéb hasonló felhasználói adatgyűjtési technológiák (pl. a böngésző által futtatott pixelek és scriptek nyomon követése) használatához kapcsolódó hozzájárulás megszerzésére irányuló módszerekre vonatkozó európai előírások folyamatosan fejlődnek. A jogi szempontból legmegbízhatóbb módszer a felhasználó kifejezett, előzetes hozzájárulásának megszerzése (ún. „opt-in” megoldás). Ez a megoldás azonban kényelmetlen lehet a felhasználók számára és hátrányosan befolyásolhatja a jogszerű adatgyűjtést a weboldalon.

Egy alternatív megoldás azon a feltevésen alapul, hogy a hallgatólagos beleegyezés elegendő, amit a cookie elfogadásával lehet kifejezni azt követően, hogy a felhasználó egyértelmű tájékoztatást kapott az adatgyűjtési mechanizmusról és arról az egyszerű és könnyen hozzáférhető módszerről, amivel le lehet tiltani ezeket. Ennek eredményeképpen a weboldal látogatója egyes adatgyűjtési módszerekhez hozzájárulását adhatja, míg más módszereket alkalmazását megtilthatja.

Egy adott adatgyűjtési módszer használatához a hozzájárulás megszerzésének megfelelő módja attól függ, hogy ez a mechanizmus mekkora fenyegetést jelent a felhasználó adatainak védelmére, melynek során a következő információkat kell figyelembe venni:

•    az adatokat gyűjtő entitás (a meglátogatott weboldal vagy egy harmadik fél),
•    a gyűjtött adatok típusa,
•    az adat felhasználásának célja,
•    milyen hosszan tárolják az adatot,
•    az adatot gyűjtő weboldal természete.

A felhasználó beleegyezését igénylő adatgyűjtési módszerek esetén egy háromszintű megközelítést alkalmazunk:

•    a személyes adatok védelmét kismértékben fenyegető adatgyűjtési módszerek: egyértelműen tájékoztatjuk a felhasználót az alkalmazott adatgyűjtési mechanizmusról és olyan könnyű módszer alkalmazásáról gondoskodunk, amellyel ezt a mechanizmust le lehet tiltani; azt a tényt, hogy a felhasználó nem tette meg a letiltást, úgy kezeljük, mint a hozzájárulás kifejezését.
•    a személyes adatok védelmét átlagos mértékben fenyegető adatgyűjtési módszerek: ugyanazt a megközelítést alkalmazzuk, mint fentebb, és a weboldal megfelelő helyein (például a célzott hirdetések vagy a weboldal egyéb olyan elemeinek a környékén, amelyek bizonyos fajta adatgyűjtési mechanizmust igényelnek) tájékoztatjuk a felhasználókat az alkalmazott adatgyűjtési mechanizmusról.
•    a személyes adatok védelmét nagymértékben fenyegető adatgyűjtési módszerek: a felhasználók előzetes hozzájárulásának megszerzésére szolgáló mechanizmust alkalmazunk [például banner vagy a felugró ablak (pop-up ablak) formájában, amely megkéri a felhasználót, hogy adja meg hozzájárulását az adott adatgyűjtési mechanizmus használatához].

Tájékoztatás az alkalmazott adatgyűjtő mechanizmus típusairól és nem az egyes mechanizmusokról: a weboldalak több felhasználói adatgyűjtő mechanizmust alkalmaznak, az A függelék nem tárgyalja az egyes mechanizmusokat és nem méri fel, hogy milyen mértékű fenyegetést jelent az adott mechanizmus a felhasználó személyes adatainak védelmére. Ehelyett bizonyos mechanizmus kategóriákat mutat be (például „hirdetéseknél használt cookie-k”, „elemzésre használt cookie-k” stb.) és ezt követően értékeli az egyes kategóriákat aszerint, hogy milyen fenyegetést jelentenek a személyes adatok védelmére. Ez lehetővé teszi, hogy egyszerűbben és érthetőbben tájékoztassuk a felhasználókat az alkalmazott információgyűjtési módszerekről.

MEGJEGYZÉS: A jelen weboldal által használt információgyűjtési mechanizmusok a Sütihasználat A függelék nevű dokumeentumban kerülnek bemutatásra, mely tájékoztatást ad azokról a célokról, amelyekre ezeket a módszereket alkalmazzuk, arról, hogy az információt milyen hosszú ideig tároljuk, továbbá, hogy miként lehet ezeket a mechanizmusokat letiltani („Hogyan kell letiltani” szakasz).

Más weboldalakra történő hivatkozás

Jelen weboldal tartalmazhat más weboldalakra mutató hivatkozásokat (linkeket). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem ellenőrizzük az ezen weboldalak által alkalmazott felhasználói információgyűjtő mechanizmusokat és a jelen Cookie Szabályzat nem terjed ki ezen weboldalakra.

Kapcsolattartás

Ha kérdése, megjegyzése vagy kifogása van a jelen Szabályzattal, a weboldal a felhasználói adatokat gyűjtő mechanizmusainak vagy eljárásainak alkalmazásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

Janssen-Cilag Kft. 
postai cím: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. 
e-mail: [email protected]

A felhasználói adatokat gyűjtő mechanizmusok alkalmazására vonatkozó Szabályzat változásai 

Ha a jelen Cookie Szabályzat módosítására kerül sor, a módosított változatot a jelen weboldalon közzétesszük.