Menu
Logo

Kérelem alapítvány támogatására

Pályázati felhívás

A Janssen-Cilag Kft. pályázatot hirdet

  • egészségügy területén működő szakmai szervezetek ;
  • egészségügyi szakemberek ;
  • betegszervezetek részére.

A pályázat célja a különböző nonprofit célokat szolgáló egészségügyi (betegoktatási, egészségnevelési, ismeretterjesztési, szakmai-tudományos stb.) rendezvények lebonyolításához nyújtott természetbeni támogatás révén a magyar egészségügy szakmai fejlődésének előmozdítása, a gyógyító, oktató és tudományos kutatómunka és - közvetetten - a betegellátás színvonalának javítása.


1. Pályázni jogosultak köre:
Az egészségügy területén működő nonprofit szakmai szervezetek (egyesületek, alapítványok stb.), Magyarországon nyilvántartásba vett egészségügyi szakemberek (orvosok, gyógyszerészek, egyéb egészségügyi szakemberek) egy csoportja1 , Magyarországon nyilvántartásba vett betegszervezetek.


2. A pályázat tárgya:
Egészségügyi (betegoktatási, egészségnevelési stb.) célokat szolgáló rendezvény illetve egészségügyi szakmai és/vagy tudományos célokat szolgáló rendezvény („Rendezvény”) lebonyolításához helyszín (és esetlegesen - a Janssen-Cilag Kft. rendelkezésére álló kapacitás függvényében – technikai háttér) biztosítása a Janssen Akadémia (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14) három különböző alapterületű (40, 80 vagy 120 m2), maximálisan 78 fő befogadására alkalmas előadótermének valamelyikében.


3. Pályázati feltételek:

  • a kérelem adatlap hiánytalan kitöltése és aláírása
  • egészségügyi témájú/egészségügyi tevékenységhez köthető nonprofit Rendezvény
  • a Rendezvény programjának megküldése
  • a pályázó megfeleljen a kérelem adatlapban foglalt nyilatkozat vonatkozó feltételeinek.

4. A pályázat benyújtása:
A kérelem adatlapot az oldal alján elérhető hivatkozásra kattintva töltheti le! A kérelmet egy példányban, személyesen vagy ajánlott levélben lehet benyújtani a Janssen-Cilag Kft. címére (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14).
A 2006. évi XCVIII. törvényben előírt jelentési kötelezettség miatt a Janssen-Cilag Kft. csak olyan pályázatot fogad el, melyet minimum 60 nappal a rendezvény tervezett időpontja előtt nyújt be a pályázó.


5. A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a Janssen-Cilag Kft. Alapítványi Bizottsága bírálja el, és a pályázati feltételeknek való megfelelés, a Rendezvény tervezett időpontja és célja valamint a rendelkezésére álló kapacitás függvényében dönt a támogatásról. A kiíró kizárólagosan jogosult a pályázatok odaítéléséről dönteni, azzal szemben igényérvényesítésnek nincsen helye.
A beérkezett pályázatokat az Alapítványi Bizottság legalább havonta bírálja el. Az egyes elbírálások során az előző elbírálástól a következő elbírálás napjáig érkezett, a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok kerülhetnek értékelésre. A pályázattal kapcsolatos döntésről - annak eredményétől függetlenül – minden pályázót írásban értesítünk.
Az Alapítványi Bizottság kedvező döntése esetén a támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a nyertes pályázó a Rendezvényt legalább 30 nappal megelőzően a támogatással kapcsolatos írásbeli megállapodást kössön a Janssen-Cilag Kft.-vel.


6. Kérelem adatlap
Amennyiben alapítványi pályázatot szeretne beadni, kérjük töltse le a következő dokumentumot:

[1] Ha egészségügyi szakemberek egy csoportja (pl. egy szakmai szervezet önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egységének tagjai) kíván pályázni, úgy a csoport valamennyi tagja pályázó/szervező, így a kérelem adatlapban valamennyiük adata feltüntetendő

A lezárás dátuma: 2022.08.08. - August 2022