Menu
Logo

Kérelem Janssen Akadémia használatára

Pályázati felhívás

A Janssen-Cilag Kft. pályázatot hirdet

  • egészségügy területén működő szakmai szervezetek;
  • egészségügyi szakemberek;
  • betegszervezetek részére.

A pályázat célja az egészségügyi (betegoktatási, egészségnevelési stb.) célokat szolgáló rendezvény révén az egészségügyi ismeretterjesztés, egészségügyi szakmai-tudományos rendezvények lebonyolításához nyújtott természetbeni támogatás révén a magyar egészségügy szakmai fejlődésének előmozdítása, a gyógyító, oktató és tudományos kutatómunka és - közvetetten - a betegellátás színvonalának javítása.

1. Pályázni jogosultak köre:

Az egészségügy területén működő non-profit szakmai szervezetek (egyesületek, alapítványok stb.), Magyarországon nyilvántartásba vett egészségügyi szakemberek (orvosok, gyógyszerészek, egyéb egészségügyi szakemberek) egy csoportja[1], Magyarországon nyilvántartásba vett betegszervezetek.

2. A pályázat tárgya:

Egészségügyi (betegoktatási, egészségnevelési stb.) célokat szolgáló rendezvény illetve egészségügyi szakmai és/vagy tudományos célokat szolgáló rendezvény („Rendezvény”) lebonyolításához helyszín (és esetlegesen - a Janssen-Cilag Kft. rendelkezésére álló kapacitás függvényében – technikai háttér) biztosítása a Janssen Akadémia (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14) három különböző alapterületű (40, 80 vagy 120 m2), maximálisan 78 fő befogadására alkalmas előadótermének valamelyikében.

3. Pályázati feltételek:

  • a kérelem adatlap hiánytalan kitöltése,
    egészségügyi témájú/egészségügyi tevékenységhez köthető Rendezvény
  • a Rendezvény programjának megküldése
  • a pályázó megfeleljen a kérelem adatlapban foglalt nyilatkozat vonatkozó feltételeinek.

4. A pályázat benyújtása:

A kérelem adatlapot az oldal alján elérhető hivatkozásra kattintva töltheti le! A kérelmet egy példányban, személyesen vagy ajánlott levélben lehet benyújtani a Janssen-Cilag Kft. címére (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14).

A 2006. évi XCVIII. törvényben előírt jelentési kötelezettség miatt a Janssen-Cilag Kft. csak olyan pályázatot fogad el, melyet minimum 60 nappal a rendezvény tervezett időpontja előtt nyújt be a pályázó.

5. A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a Janssen-Cilag Kft. Alapítványi Bizottsága bírálja el, és a pályázati feltételeknek való megfelelés, a Rendezvény tervezett időpontja és célja valamint a rendelkezésére álló kapacitás függvényében dönt a támogatásról. A kiíró kizárólagosan jogosult a pályázatok odaítéléséről dönteni, azzal szemben igényérvényesítésnek nincsen helye.

A beérkezett pályázatokat az Alapítványi Bizottság legalább havonta bírálja el. Az egyes elbírálások során az előző elbírálástól a következő elbírálás napjáig érkezett, a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok kerülhetnek értékelésre. A pályázattal kapcsolatos döntésről - annak eredményétől függetlenül – minden pályázót írásban értesítünk.

Az Alapítványi Bizottság kedvező döntése esetén a támogatás nyújtásának további feltétele, hogy a nyertes pályázó a Rendezvényt legalább 30 nappal megelőzően a támogatással kapcsolatos írásbeli megállapodást kössön a Janssen-Cilag Kft.-vel.

6. Kérelem adatlap

Ha egészségügyi szakemberek egy csoportja (pl. egy szakmai szervezet önálló jogalanyisággal nem rendelkező szervezeti egységének tagjai) kíván pályázni, úgy a csoport valamennyi tagja pályázó/szervező, így a kérelem adatlapban valamennyiük adata feltüntetendő.

Letölthető dokumentumok:

A lezárás dátuma: 2022.08.08. - August 2022